IGeoS — Ինտեգրված երկրագիտական տվյալների վերլուծություն


Թարգմանված է Cluboid


IGeoS-ը լայնորեն ինտեգրված ծրագրավորման փաթեթ է, որը օգտագործվում է բազմաթիվ սեյսմիկ վերամշակման խնդիրներ լուծելու համար, ընդհանուր առմամբ երկրաֆիզիկական, եւ վերջին հաշվով  երկրագիտության տվյալների վերլուծության համար: Այն անընդհատ զարգացման պրոցեսի մեջ է սկսած 1995թ-ի կեսերից Իգոր Մորոզովի կողմից, ներկայումս  UofS սեյսմոլոգիայում, որպես հիմք երկրաֆիզիկական ծրագրերի ինտեգրման նպատակով:


Նախկինում համակարգը կոչվում էր SIA: Մենք փոխել ենք անունը IGeoS, որպեսզի արտացոլենք փաթեթի ավելի լայն ուղղվածությունը  (այլեւս ոչ պարզապես սեյսմիկական):


Մեր հետազոտության մեջ մենք օգտագործում ենք բազմաթիվ տեսակի երկրաֆիզիկական տվյալներ, որոնք բոլորն էլ ղեկավարվում եւ մշակվում են IGeoS-ում:


 • Սեյսմիկ ձայնագրությունների արտացոլումը եւ բեկումը կոմպլեքս 2-D եւ 3-D հետազոտական երկրաչափափությունում:
 • Բազմակողմ սեյսմիկ տվյալների խմբավորումներ
 • Տեղականից մինչեւ ուլտրաերկար երկրաշարժի, ինչպես նաեւ միջուկային պայթյունի սեյսմիկ ձայնագրություններ
 • Իրական ժամանակով(Ինտերնետային սեյսմիկ համացանց) տվյալների կառավարում
 • Գետնի տակ թափանցող ռադարային ձայնագրություններ
 • 1-, 2-, եւ 3-D սեյսմիկ ալիքաձեւ սիմուլյացիաներ
 • ժամանակահետագծային կորեր(Travel-time curves), մակերեսներ եւ աղյուսակներ
 • Տարբեր տեսակի արագության եւ խտության մոդելներ
 • 2D եւ 3D պոտենցիալ տարածական տվյալների խմբեր

IGeoS-ը կարելի է դիտարկել, որպես հիմք երկրաֆիզիկական ծրագրային ապահովման ինտեգրացիայի, զարգացման եւ ձեռքբերման համար:
IGeoS-ի համակարգի ընդհանուր ճարտարապետությունըՕրինակներ:

Ահա մի քանի հավելվածներ, որտեղ օգտագործվում է ինտերակտիվ 3D վիզուալիզացիան.Զարգացման պրոցեսի մեջ


 • Well-log գործածման, վերափոխման եւ վերլուծության փաթեթ
 • Ամպլիդուդային տատանումներ օֆսեթ (AVO) փաթեթի հետ
 • Փաթեթ 3D եւ 4D ռեֆլեկցիոն սեյսմիկ տվյալների հետ ողղակիորեն աշխատելու համար
 • Ամբողջական բեկումային ստատիկայի փաթեթ (ավտոմատ եւ մեխանիկական ընտրություն, որակի վերահսկում եւ ինվերսիա);
 • Հատկանիշի վերհանում եւ տարալուծման էմպիրիկ եղանակ 2D պոտենցիալ- տեղանքային ցանցերի վերաբերյալ
 • 3D զուգահեռ վիսկո-էլաստիկ վերջնավոր տարբերությունը որոշող սարք, որը կունենա  կամայական մակերեսային տոպոգրաֆիա
 • 3D ընդհանրացված գլանաձեւ էկրանի պրոպագատոր
 • Միասնական տվյալների բազայի ինտերֆեիս (ներքին եւ SQL-ի վրա հիմնված արտաքին տվյալների բազա)
 • Իրական ժամանակում տվյալների հավաքագրում եւ մշակում;
 • Կարգավորված կոնֆիգուրացիաներ եւ դեմո սարքեր արդյունաբերական հավելվածները հետազոտելու համար

Ես հրավիրում եմ ներդրողներին վերը նշված եւ այլ հարցերի լուծման համար:


Հիմնական հնարավորություններըՎեբ ծառայություններ


Տեղեկատվություն


Բաշխում, տեղադրում եւ վարչարարություն

 • Համակարգը լայնորեն ոգտագործվել է Solaris, SGI Irix (միայն խմբաքանակի օրինակները) վրա, եւ վերջերս Fedora 6-11, Mandrake, Mandriva, Red Hat Enterprise, եւ SUSE Linux վրա, մի քանի Intel եւ AMD լեփտոփների, սեղանադիր( desktop) աշխատանքային կայաններում, եւ կլաստերների վրա (եւ 32- եւ 64-bit), Mac OS X կամ Ubuntu 9:
 • Ապահովված են լուծումներ մի քանի երկակի ֆայլերի սպասարկման համար, որոնք ունեն տարբեր ճարտարապետություն, բայց ընդհանուր ծածկագրի աղբյուր:
 • Հաշվի առեք,որ վերոհիշյալ ծածկագրի բաշխումը ապահովվում է ուղիղ եթերով երկու IGeoS ինստալյացիաների միջոցով  32-bit եւ 64-bit Linux սարքերի վրա, որոնք նույնպես օգտագործվում են  տվյալների վերամշակման ժամանակ:
 • Տեղադրում ցուցմունքներ եւ քարտեզ
 • Կոդի պահպանման վեբ ծառայություն 
 • Համակարգային վարչարարություն

Վերջին շնորհանդեսները IGeoS համակարգի վերաբերյալsource: http://seisweb.usask.ca/SIA/